Niniejsza witryna internetowa rzeczoznawcy sądowego, biegłego budowlanego dr inż. Przemysława Stawiarskiego stosuje pliki typu "cookies". Przeglądając jej zasoby użytkownik akceptuje wykorzystanie plików typu "cookies" w serwisie.   Akceptuję

Rzeczoznawca budowlany biegły sądowy ekspertyzy budowlane opinie sądowe na terenie całej Polski

Rzeczoznawca budowlany dr inż. Przemysław Stawiarski

Biegły sądowy

Ekspertyzy budowlane w województwie pomorskim

Biurowiec, przegląd techniczny budynku

Rzeczoznawca budowlany jest uprawniony do sporządzania niezależnych i bezstronnych opinii i ekspertyz budowlanych dotyczących zagadnień w budownictwie. Jego opracowania muszą się cechować prawidłową analizą problemu i sformułowanymi wnioskami. Często opracowania rzeczoznawcy wykorzystywane są do rozwiązywania sporów między inwestorami a wykonawcami. Rzeczoznawca musi dysponować dogłębną wiedzą i doświadczeniem w budownictwie. Formalnie z racji wprowadzenia ustawy dereulacyjnej rzeczoznawca budowlany nie występuje juz w ustawie prawo budowlane. Funkcja ta formalnie istniałą do 2014 i była traktowana jako pełnienie samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie. Rzeczoznawca budowlany dokonuje ocen w budownictwie poprzedzone analizą dokumetancji oraz wizją lokalną (oględzinami), Na ten podstawie przygotowuje odpowiednią dokumentację dokumentującą stan faktyczny na dzień wizji lokalnej, co może mieć formę czy to opinii technicznej czy ekspertyzy budowlanej. Rzeczoznawca budowlany jest osobą zaufania publicznego. Istotne jest aby rzeczoznawca budowlany miał ukończone studia wyższe w specjalności właściwej dla sporządzanych opracowań i duże doświadczenie zawodowe oraz wiedzę prawną z zakresu prawa budowlanego. Rzeczoznawca budowlany oprócz opinii technicznych i ekspertyz budowlanych może także opiniować w sprawach cywilnych i budowlanych z zakresu budownictwa i prawa budowlanego tylko na podstawie postanowienia Sądu o powołaniu w charakterze biegłego. Rzeczoznawca budowlany dr inż. Przemysław Stawiarski jako jedyny rzeczoznawca w Polsce inżynier, biegły sądowy który ukończył także Prawo Dowodowe na Wydziale Prawa Uniwerystetu Jagiellońskiego jest uprawniony do ofertowania usług doradczych w sprawach budowlanych i inwestycyjnych jak sprzedaż, zakup, remontu, budowa. Ekspertyza budowlana wykonywana przez rzeczoznawcę budowlanego to dokument prawny istotny w dalszych czynnościach. Opinia i ekspertyza może być sporządzona na zlecenie osób prywanych, osób prawnych, jak spółki, podmiotów gospodarczych ale także organów administracji państwowej. Każda ekspertyza techniczna wymaga prawidłowego rozpoznania i przygotowana opracowania, które musi być bezstronne. Brak rzetelności dyskwalifikuje eksperyzę budowlaną jak i rzeczoznawcę budowlanego. Nieznajomość prawa budowwlanego także powoduje, że rzeczoznawca nie powinien wypowiadać się w dokumentach prawnych. Tylko bezstronna i profesjonalna ekspertyza budowlana może być prezentowana dla potrzeb zleceniodawców.

Budynek jednorodzinny, opinia techniczna Hala magazynowa, stwierdzenie przydatności do użytkowania Osiedle mieszkaniowe, weryfikacja przecieków wodnych i izolacji

kontakt do rzeczoznawcy sądowego biegłego budowlanego .

dr inż. Przemysław Stawiarski, mba
Rzeczoznawca sądowy biegły budowlany ekspertyzy budowlane opinie sądowe
tel.: (+48) 603 324 300 email: biuro@stawiarski.pl www: stawiarski.pl

oddziały/biura opinii sądowych i ekspertyz budowlanych/

teren działania/ekspertyzy budowlane, opinie sądowe /